Start

 

Roskilde Havneforum er en bred vifte af foreninger og virksomheder

med interesse for Roskilde havn. - Vores havn har brug for dig,

Vi løfter bedst i et bredt samarbejde - Jo flere vi er jo sjover og mere givtig bliver det for alle.

 

Der arbejdes grundlæggende for at skabe en havn der er en aktiv del af byen.

Roskilde havn - Porten til den blå planet.

 

Roskilde Havneforums idégrundlag er at medvirke til at bygge videre på

havneområdes egenart som et rum, med højt til loftet, kultur, mennesker i

området mellem by og fjord.

 

Roskilde Havneforum er en non profit, paraplyorganisation for foreninger, museer

og firmaer, der er hjemmehørende på havnen og/eller med en tilknytning til denne.

 

Roskilde Havneforums aktivieter bliver støttet og bakket op af Roskilde kommune.

 

Har du lyst til at være med eller høre nærmere, så kontakt os.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddrag af arrangementkalenderen

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling 20. marts

 

Indkaldelse Se her

 

Kom og vær med

Formandens korte beretning skal godkendes, regnskabet og budget skal fremlægges osv.

De fleste i bestyrelsen genopstiller, men hvis du vil være med, skal du ikke holde dig tilbage.

Det lyder for rigtig mange lidt kedeligt. Det er det nu ikke.

Mange giver udtryk, for at det er nogle gode tiltag, vi laver og støtter. Så det har stor betydning for os, at du møder op og er aktiv, også med at byde ind. både med forslag og arbejdskraft.

Alle er meget velkommende, til at komme med forslag ris og ros.

Vi vil sørge for, at der er kaffe, te, øl, vin og kage.

 

Roskilde Havneforum er båret af frivillige kræfter.

Er din forening eller firma medlem, er du det også.

Vigtig: vil du forsat vil have at Roskilde Havneforum skal arbejde for formålsparagrafferne kan du giver dit besyv med.

Roskilde havn har brug for dig.

 

 

 

Kalenderen:

Vi vil meget gerne have en god og fyldestgørende kalender. Så skriv hvis der sker noget hos jer, som er et åbent arrangement, så det kan komme på.

Helst med et link, som vi kan henvis til.

Tak